Čo je seo?

Optimalizácia pre vyhľadávače

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO).

Optimalizácia pre vyhľadávače

Optimalizácia pre vyhľadávače (alebo SEO) znamená úpravu obsahu, kľúčových slov a fráz vašich internetových stránok, aby boli v maximálnej možnej miere prístupné vyhľadávačom. Hodnotenie vašich internetových stránok vyhľadávačmi, množstvo návštevníkov a počet ich návštev z rôznych vyhľadávačov sa može skutočne veľmi zlepšiť, ak použijete na svojich internetových stránkach tento marketingový nástroj. Použite základné odporúčania optimalizácie pre vyhľadávače a budete prekvapení výsledkami.

Ako funguje SEO?

Hlavné vyhľadávače ako napríklad Google, Yahoo a MSN používajú zvláštne programy, niekedy volané roboty, alebo pavúci (po anglicky robots, crawlers, spiders) na to, aby preskúmali kód a obsah webovej stránky. Získaný kód internetovej stránky vyhodnocujú. Títo roboti zaznamenávajú z kódu vašich internetových stránok kľúčové slová, kľúčové frázy, meta tagy a ich obsah. Okrem iného určujú ich relevantnosť (súvislosť s vyhľadávaným obsahom) a ich poradie vo vyhľadávači. Všetky tieto "on page" faktory pomáhajú k vylepšeniu vašej pozície pri vyhľadávaní vo vyhľadávačoch. Optimalizáciou vašej internetovej stránky a jej novým prehodnotením vo vyhľadávačoch sa zlepšujú jej pozície. Priamy dôsledok takejto zmeny je zvýšená návštevnosť webu alebo internetového obchodu.